Trénování paměti 29. 3. 2021

Naši milí přátelé,

dostáváte do rukou náš velikonoční pozdrav ve formě zábavných úkolů, testů a cvičení. Nebudeme se v této době zabývat starostmi se současnou situací, stejně to za nás řeší jiní. Snad už se začne blýskat na lepší časy a možná se budeme moci, alespoň omezeně, potkat.

Chceme vám z celého srdce popřát příjemně prožité Velikonoce, bohatou pomlázku, veselost, pozitivní mysl a samé hezké zážitky prožité samozřejmě ve zdraví. Nezapomeňte si také koupit nějakou maličkost, aby vás beránek nepokakal.

Vaše Jana a Mirka

 

1. cvičení: Přiřaďte k sobě vždy jedno rčení z levého sloupce a rčení s opačným významem z pravého sloupce.

1. táhnout za jeden provaz a) jít co noha nohu mine
2. byla tam hlava na hlavě b) mít o kolečko víc
3. ani pes po ní neštěkne c) nebyla tam ani noha
4. hnát se jako velká voda d) hrabat si na svém písečku
5. mít za ušima e) je na roztrhání
6. nechat si pro korunu vrtat koleno f) namastit si kapsu
7. neví, kam dřív skočit g) praštit se přes kapsu
8. přijít na buben h) nemá do čeho píchnout

 

2. cvičení: Vymyslete co nejvíce slov, která začínají níže uvedenými písmeny.

ANTI… IM… AB…
HYPO… TELE… MEGA…
INTE… IN… NAD…
BEZ… RE… DE…

 

3. cvičení: Vědomostní testík

1. Parafráze v literatuře znamená:

a) volné zpracování cizí předlohy
b) útvar psaný v dialozích
c) styl vyznačující se bezobsažnými větami

2. Sloní mozek váží:

a) 5 kg
b) 25 kg
c) 50 kg

3. Středomořský ostrov Korfu patří:

a) Albánii
b) Itálii
c) Řecku

4. Nejnižší průměrná roční teplota na Zemi, naměřená v Antarktidě, činí:

a) minus 39 stupňů Celsia
b) minus 58 stupňů Celsia
c) minus 72 stupňů Celsia

5. Sokolnice je:

a) polní dělo z 16. a 17. století
b) proutěná past na dravé ptáky
c) prostor ovládaný jedním sokolem

6. Senecův výrok „Vulgus veritatis pessimus interpres“ znamená:

a) I nejhorší pravda je lepší než lež.
b) Hlupák se neumí vyjádřit pravdivě.
c) Dav je nejhorším vykladačem pravdy.

7. Hlavním městem Ukrajiny je:

a) Minsk
b) Rostov na Donu
c) Kyjev

 

4. cvičení: Libovolně dlouho si prohlížejte časy na zadaných cifernících a snažte se je zapamatovat. Pak horní část zakryjte a časy zakreslete do prázdných kružnic.

5. cvičení: Pozorně si přečtěte literární ukázku, pak odpovězte na otázku pod ní.

„Vyndejte všechno z kapes, pánové,“ povídá jeden kluk, a všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byly dva hřebíky, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý, jedna foukací harmonika. Ta však nehrála, byla zalepená fialkovým cukrovím a přivázaná na provázku, a byl to vlastně parník. Pak tam byly tři klíčky, různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, čtyři různé knoflíky, jeden koník ze šachů, dva živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy, nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k nim nehlásil.

Jiří Trnka: Zahrada

Co všechno vyndali kluci z kapes?

6. cvičení: Dívejte se na tato slova a snažte se je zapamatovat. Pomáhá vytvořit si příběh nebo si je dát do skupin. Až si budete jistí, zakryjte je a zapište. Nemusí být ve správném pořadí, ale když budou, bude to lepší.

hrad rak ředkvičky
velbloud sukně parník
koloběžka koberec jeskyně
hokej sjezdovka čokoláda
vířivka víla tanečník

 

7. cvičení: Snažte se najít v těchto větách názvy našich měst.

Vlasta chová kočky.
To byla Jirkova kamarádka.
Přerovnala si věci ve skříních.
Ze svého výdělku musela zaplatit Katka daň.
Naučil ji čínsky.
Byli maličko líní.
Byla to ta lípa, co vyrostla u domu.
Chlapeček se uhodil do bříška.
Sním o starém zámku.
Město bylo vzdálené tři necelé kilometry.

Domácí úkol

Udělat si pohodičku o Velikonocích, poslouchat hudbu, chodit na procházky, dobře a zdravě jíst, dívat se na filmy s dobrým koncem, číst veselé knížky, myslet pozitivně a omezit poslech zpráv.

Pro úsměv na tváři máme pro vás jeden vtip…

Sešli se dva a jeden říká druhému: „Tak jsem ti dnes jedl po dlouhé době křupavé rohlíky.“ „Nepovídej. A kde jsi je sebral?“ „Ale, spadly mi do písku.“

A pro potěchu duše krásnou básničku…

U krbu
Věra Přívětivá

Plamínek v tanci září na suchém polínku,
kreslí jak krajináři granáty na sklínku.
V tom snivém šeru ticha při černé hodince,
srdce se nezadýchá, když vstříc jde vzpomínce.
Zas mládí se mi vrací a proutky řežu z vrb,
sny letí jako ptáci a smolou voní krb.

 

 

Řešení:

1. cvičení: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6g, 7h, 8f
3. cvičení: 1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c
5. cvičení: dva hřebíky, foukací harmonika, fialkové cukroví, provázek, 3 klíčky, kus drátu, kůrka chleba s máslem, čtyři knoflíky, jeden koník ze šachů, dva živí mravenci
7. cvičení: Tachov, Jirkov, Přerov, Kadaň, Jičín, Kolín, Pacov, Dobříš, Most, Třinec

Domácí úkol z minulého týdne: