Trénování paměti 5. 4. 2021

Naši milí přátelé,

přinášíme vám další balíček materiálů na trénování paměti, tentokrát je zaměřen více na vaši kreativitu a fantazii, a doufáme, že jste si Velikonoce užili dle možností a těšíte se z přicházejícího jara stejně jako my (u TOTEMu nám už rozkvetly narcisky). A teď už konec slov a jdeme na to…

 Vaše Jana a Mirka

1. cvičení: Která slova do dané skupiny nepatří? Vyberte a zapište si je.

koleno
rameno
pes
líčko
prst
loket
nárt
vrata
lenoch
ústa
břicho
květák
kapusta
brambor
vesnice
okurka
hrách
vědro
rajče
paprika
papír
kedlubna
   
lípa
javor
umyvadlo
bříza
kostel
topol
osika
kaštan
vítr
modřín
škola
mandloň
traktor
vlak
šátek
auto osobní
tygr
auto nákladní
jízdní kolo
slunce
motorka
tramvaj
koblížek
autobus

2. cvičení: Vědomostní testík

1. Raně gotický hrad Bítov leží v okrese:

a) Tábor
b) Třebíč
c) Znojmo

2. Ital Ascanio Sobrero vynalezl v roce 1847:

a) dynamit
b) třaskavý nitroglycerin
c) trinitrotoluen

3. Starý Řek, který se rozhodl vstoupit do dějin podpálením Artemidina chrámu v Efesu, se jmenoval:

a) Hérodotos
b) Hérostratos
c) Hérakles

4. Citát „Nahý jsem přišel na svět a nahý musím odejít“ pochází z:

a) Cervantesova Dona Quijota
b) Bible, Knihy Mojžíšovy
c) Waltariho Egypťana Sinuheta

5. Ve které zemi se nachází Pevnost Boyard?

a) Velká Británie
b) Francie
c) Rusko

6. Automobilová značka TR patří okresu:

a) Turnov
b) Třebíč
c) Tábor

7. Předsedou Národního shromáždění ČSSR byl v roce 1968:

a) Josef Smrkovský
b) Oldřich Černík
c) Alexander Dubček

3. cvičení: Vymyslete co nejvíce slov, která KONČÍ níže uvedenými písmeny.

ON OVÝ
IVA SKÝ
ERIUM AVKA
ÓNA ACE
ORIUM ENT
CTVO
KO ÁŘ
IE VICE
EN ÍNKA
ISMUS

4. cvičení: Tápejte ve své paměti a vytvářejte PALINDROMY. Je to jakékoliv slovo, které se čte stejně zleva i zprava.

Příklady:

ANNA – běžné ženské jméno
ALELA – dědičný základ znaku
LAVAL – bývalý francouzský ministr zahraničí
MADAM – zdvořilé oslovení ženy

Pokračujte sami, v budoucnu z výsledků utvoříme soutěž…

5. cvičení: Prohlédněte si puntíky ve čtvercích, snažte se je zapamatovat a následně po zakrytí namalovat.

6. cvičení: Vytleskejte tato slova:

Diář, kolečko, Popokatepetl, laskomina, lokomotiva, snář, Koloseum, konzerva, tracheostomie, soda bikarbona, Viktoriiny vodopády, mysl, kyška, liška, sob.

7. cvičení: K přídavným jménům najděte minimálně 3 vhodná podstatná jména.

starý alternativní ledová
umělý ednoduché rovinatý
vysoká diamantová červené
štíhlá vinný plastická
hořká jídelní sociální
aktivní zralá těžká

 

8. cvičení: Sestavte a napište libovolný, skutečný nebo vymyšlený příběh, kde zřetelně zvítězilo dobro nad zlem.

Domácí úkol

Zazpívejte si pro sebe, nebo i někomu dalšímu, písničky, kde se zpívá o vodě.

Mnemotechnická pomůcka…

…jak si zapamatovat římské číslice:

Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města
1 5 10 50 100 500 1000

Citáty

„Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li úsměv.“ Anonym
„Když nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat.“ Blumenthal
„Jako voda neudrží se ve výšinách a hromadí se v nížinách, tak ctnost neudrží se v lidech, kteří se povyšují, nýbrž udržuje se v lidech pokorných.“ Talmud
„Buďte přísní sami k sobě a shovívaví k jiným, nebudete míti nepřátel.“ Tolstoj
„Světlo zůstává světlem, i když ho slepí nevidí.“ Tolstoj
„Čím člověk jest rozumnější a lepší, tím více zpozoruje dobra v lidech.“ Pascal

 

 

Řešení:

1. cvičení: pes, vrata, lenoch – vesnice, vědro, papír – umyvadlo, kostel, vítr, škola – šátek, tygr, slunce, koblížek
2. cvičení: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a