Trénování paměti 7. 6. 2021

Naši milí přátelé,

konečně se umoudřilo počasí, sluníčko se ukazuje v plné síle, lidé se více usmívají a vše je takové veselejší… Je to dáno nejen pěkným jarním počasím, ale i faktem, že se už pomalu můžeme scházet, trávit spolu čas a sdílet svoje pocity. Doufáme, že se vám líbí i červnový TOTEMový rozcestník, který nabízí mnoho příležitostí k setkávání se. Proto pokud se s námi chcete vidět, neváhejte se na některou ze zajímavých akcí přihlásit. Koncem června uděláme i společné setkání skupin z Trénování paměti, tak se už těšíme, že se opět potkáme. Plánujeme i akce na léto a myslíme si, že se máte na co těšit.

Přejeme krásné jarní dny plné pohody a těšíme se na vás.

Vaše Jana a Mirka

 

1. cvičení: Doplňte slova o zadaném počtu písmen s uvedenou počáteční a konečnou slabikou.

IN – – – CE IN – – – – CE
Nákaza =
Vstříknutí látky =
Instinkt =
Nápaditost =
Znehodnocení peněz =
Určení vhodné léčby =
Doba mezi vnikem choroboplodného zárodku a propuknutím choroby =
Vdechování =
Kontrola =
Zanikání =

2. cvičení: Vědomostní testík

1) Ve kterém roce se potopil Titanic?

a) 1900
b) 912
c) 1922
d) 1941

2) Která země je jedinou zemí v Evropě bez hlasovacích nebo volebních práv?

a) Čína
b) Vatikán
c) Džibuti
d) Rakousko

3) Jaký je odborný název pro Polární záři?

a) Aurora Borealis
b) Aurora Boreliosis
c) Aurora Mastralis
d) Aurora Nebulis

4) Který z těchto ptáků je jedovatý?

a) tetřívek pelyňkový
b) drop velký
c) pištec černohlavý
d) lyrochvost

5) Jaký meč převážně používali starověcí římští vojáci?

a) spatha
b) gladius
c) naginata
d) kopí

6) Jak starý byl Jindřich VIII., když se stal králem Anglie?

a) 18
b) 21
c) 23
d) 24

7) Bitva u Castillonu je považována za poslední bitvu kterého konfliktu?

a) stoletá válka
b) Krymská válka
c) napoleonské války
d) křížové výpravy

3. cvičení: Poznáte podle indicií, o kterého rodáka z Plzně jde?

1) herec, spisovatel, Dva písaři, Hovory H
2) cestovatel, Tatra, cestopisy, Jiří Hanzelka
3) výtvarník, loutkář, animovaný film, Bratři v triku, knír
4) herec, Pučálkovic Amina, Cesta do hlubin študákovy duše, Jindřich Šolle

4. cvičení: Když nakreslený plášť krychle opravdu složíte do kostky, může vzniknout pouze jedna z pěti vyobrazených možností (A, B, C, D, nebo E). Která to je?

 

 

5. cvičení: Přeházejte písmena v následujících přesmyčkách tak, aby vznikly názvy měst v západních Čechách.

1) BCHE 5) CHAVOT
2) TYVLAKO 6) ŠECISU
3) VOLOSOK 7) RYCOKANY
4) ŽOMILECAD 8) BŘÍSTOR

6. cvičení: Chodské nářečí je velmi specifické, znát ho můžete např. z knih Jindřicha Šimona Baara. Zkuste odhadnout, co znamenají tato chodská slova.

a) tlučka c) štelář e) calta
b) pokrvadlo d) kropáč f) vošouch

Domácí úkol

Z písmen slova PSOHLAVCI utvořte co nejvíce nových slov. Můžete použít libovolný počet písmen.

Citáty

„Umění paměti záleží v umění pozornosti.“ S. Johnson
„Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat ty, nebo ten, s nímž hovoříš.
Nevyřčené slovo – zlaté.“
L. N. Tolstoj
„Jsi-li sám, mysli na své chyby.
Jsi-li ve společnosti, nemluv o chybách druhých.
Nic nedáváme tak ochotně jako radu.“ F. d. L. Rochefoucauld
„Zlé jazyky jsou horší než pistole.“ A. S. Gribojedov
„Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy,
tak naopak malí duchové mají zase nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.“
F. d. L. Rochefoucauld

 

 

Řešení:

1. cvičení: infekce, injekce, intuice, invence, inflace; indikace, inkubace, inhalace, inspekce, involuce
2. cvičení: 1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7a
3. cvičení: Miroslav Horníček, Miroslav Zikmund, Jiří Trnka, Jindřich Plachta
4. cvičení: kostka C
5. cvičení: 1. Cheb, 2. Klatovy, 3. Sokolov, 4. Domažlice, 5. Tachov, 6. Sušice, 7. Rokycany, 8. Stříbro
6. cvičení: a) pastička na myši, b) poklice na hrnec, c) police, regál, d) konev na zalévání, e) houska, vánočka, f) bramborák