Trénování paměti 8. 3. 2021

Naši milí přátelé,

týden zase uplynul a my k vám přicházíme s dalším balíčkem, abychom společně čelili nepříznivým zprávám a v těch zmatcích si našli náš srozumitelný svět her, kvízů, cvičení a životních moudrostí. Nezbývá nám než dodržovat vládní nařízení a dál žít ve svém světě. Snad nám stále budou prospívat vycházky do přírody, kde už se můžeme kochat probouzející se přírodou. Sem tam vyběhne srnka, někdy vyplašíme zajíce. V neděli jsme (s vnučkou) na jednom poli napočítaly 24 srnek. A projít se po zahrádce také stojí za to. Smějí se na nás sněženky, někde i stulík žlutý a za oknem už určitě máme koupené petrklíče, které také hrají krásnými barvami. A co si koupíme pro sebe, aby nás beránek nepokakal? To je ve hvězdách. Stále máme o čem přemýšlet, a o tom je život. Snažme se pozitivně myslet a těšit se na pěkné věci. Do dalších dnů vám přejeme nejenom slunce v duši, ale samozřejmě i zdraví a pohodu.

S myšlenkami na vás zasíláme mnoho pozdravů.

Vaše Jana a Mirka

 

Pohodlně se posaďte, uvařte si kávu nebo čaj a jdeme na to…

1. cvičení: Seřaďte níže uvedená jména podle abecedy.

2. cvičení: Pozorně si přečtěte následující věty. V prvních čtyřech větách jsou ukryty názvy čtyř barev, v ostatních větách pak názvy částí lidského těla.

Na baru dává číšník hostovi vodku.
Kromě ovce i jehně dává maso.
Každého člověka vábí láska.
Příjemný večer náhle skončil.

Sousedova dcera Pavla sypala odpadky do popelnice.
Cestující zdvihla vak a vystoupila z vlaku.
K odklízení sněhu je zapotřebí lopata.
Byla pro něj jen jednou z mnoha.
Koupil si v bazaru kalhoty a kabát.
Je libo kávu?
Štěně zavrčelo a zakouslo se do něj.
Z tohoto podrazu bychom se měli poučit.

3. cvičení: Vědomostní testík

1. S kým je příbuzný rosomák?

a) s ptáky
b) s lasicemi
c) s opicemi

2. Kdo první popsal princip laserů?

a) Einstein
b) Sokrates
c) Viktorij Laserov

3. Co je ďasík?

a) zastaralá značka chemického prvku
b) malá opička
c) kapradina

4. Prostrace je:

a) odstranění zubního nervu
b) celková tělesná skleslost
c) zduření pohlavních žláz

5. Básník Halas byl křestním jménem:

a) Jaromír
b) František
c) Vítězslav

6. Polskou hymnou je píseň:

a) Jeszcze Polska nie zginela
b) Hej, Slované
c) Od Warszawy do Krakowa

7. „Chudému schází mnoho, ale lakomci všechno,“ je výrok:

a) Seneky
b) Cicera
c) Tomáše Akvinského

4. cvičení: Hrad na kartách

5. cvičení: Přeložte z latiny u nás již ustálená slova a pojmy.

1) Orbis pictus
2) Libri prohibiti
3) Historia magistra vitae
4) Inter arma silent Musae
5) Repetitio est mater studiorum
6) Honoris causa
7) Res publica
8) Gratis

6. cvičení: Pokuste se najít rčení s podobným významem, a to vždy jedno rčení pod číselným označením a druhé rčení označené písmenem.

1. Je v úzkých. A. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
2. Z deště pod okap. B. Nevidí si na špičku nosu.
3. Co na srdci, to na jazyku. C. Z bláta do louže.
4. Sláva mu stoupla do hlavy. D. Říká, co mu slina na jazyk přinese.
5. První vyhrání z kapsy vyhání. E. Je mu ouvej.
6. Ten tomu dal korunu. F. Je všemi mastmi mazaný.
7. Má pod čepicí. G. Ten to ale vymňoukl.
8. Má oči na stopkách. H. Mít máslo na hlavě.
9. Namočit se do něčeho. I. Ukázat záda.
10. Utáhnout si opasek. J. Zavolat si někoho na kobereček.
11. Vzít si někoho na paškál. K. Mít oči i vzadu.
12. Mít oči navrch hlavy. L. Hraje si s ním jako kočka s myší.
13. Zbyly mu oči pro pláč. M. Žít jako Diogenes.
14. Obtočila si ho kolem prstu. N. Koukat jako tele na nová vrata.
15. Otočit se na podpatku. O. Je jako hromádka neštěstí.

7. cvičení: Sklenky a láhev plné vína

Domácí úkol

Vypište ještě další slova a pojmy přejaté z latiny, které znáte.

Citáty

„Demokracie se může lehce stát vládou darebáků.“ Edmund Burke
„Každá revoluce končí tím, že se nová prasata dostanou ke korytům.“ George Orwell

A na závěr pár vtípků…

Jde opilec domů a marně se snaží strčit klíč do pouliční lampy. Zarazí ho policajt a ptá se ho: „Co to vyvádíte?“ „Snažím se odemknout dveře
od baráku, ale vůbec mi to nejde.“ Policajt se podívá nahoru a povídá: „Tak si zazvoňte, nahoře se ještě svítí!“

Na drátě visí tři netopýři, dva normálně hlavou dolů, ale třetí hlavou nahoru. Jeden z těch hlavou dolů se ptá druhého: „Hele, nevíš, co se mu stalo?“ „Copak nevidíš, že omdlel?“

Jde Pepíček po silnici a potká ropuchu. Ta ropuchu mu říká: „Když mi dáš pusu, něco dostaneš.“ Tak jí dal pusu a ptá se, co dostane. A ropucha odpoví: „Ekzém, ekzém!“

 

Řešení:

1. cvičení: Aleš, Bohumil, Cecílie, Čestmír, Dagmar, Eduard, Filip, Gabriela, Helena, Chrudoš, Ivana, Julie, Karel, Lenka, Martin, Nina, Olga, Pavlína, Radek, Řehoř, Svatopluk, Štěpán, Tomáš, Uršula, Vladimír, Waldemar, Xaver, Zuzana, Žofie.
2. c
vičení: rudá, hnědá, bílá, černá; vlasy, hlava, pata, noha, ruka, bok, čelo, zuby
3. c
vičení: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7a
5. cvičení: 1) svět v obrazech, 2) zakázané knihy, 3) historie je učitelkou života, 4) mezi zbraněmi mlčí múzy, 5) opakování je matka učení, 6) čestný doktorát, 7) věc veřejná, 8) zdarma
6. c
vičení: 1E, 2C, 3D, 4B, 5A, 6G, 7F, 8K, 9H, 10M, 11J, 12N, 13O, 14L, 15I
7. c
vičení: U obrázku č. 1 je pravá strana větší než levá, u obrázku č. 2 je levá strana větší než pravá.