Řešení desátého zadání (3. 5. až 9. 5. 2021)

Jedno z  témat Akademie třetího věku se zabývá cestováním a poznáváním jiných zemí, jejich specifik a zajímavostí. Obvykle se tohle virtuální cestování děje prostřednictvím kurzu A3V Toulky se Lvem a díky pánům ze Společnosti Lva z Rožmitálu a jejich bohatým a pestrým cestovatelským zkušenostem. Tentokrát je v roli pomyslných průvodců vystřídají naše evropské dobrovolnice Wiebke a Irene a svými otázkami (i videoprogramy) v desátém soutěžním zadání Akademické 12 vás zavedou do své domoviny. Ocitnete se tak ve španělském Madridu a v německém Severním Porýní-Vestfálsku.

1) Kolik autonomních společenství existuje ve Španělsku?

17 autonomních společenství

2) Proč se Madriďanům říká kočky?

Podle vojáka, jehož mrštnost připomněla Alfonsu VI. kočku.

3) Co znamená „Terraceo“ – typická záliba nejen Madriďanů?

Všudypřítomné zahrádky a terasy pro možnost občerstvení, posezení.

4) Jaké jsou symboly Madridu a proč?

Medvěd a jahodový strom (planika). Medvěd je symbolem silné vlády a jahodový strom byla velmi častá plodina.

5) Jaká významná budova byla postavena v Madridu jako první (v minulosti v ní žili králové)?

El Palacio Real (Královský palác)

6) Jak se objevil starověký egyptský chrám Debod v Madridu?

Jako poděkování za záchranu chrámů Španěly na území Egypta a okolí.

7) Jaké tři regiony zahrnuje stát Severní Porýní-Vestfálsko a jaký symbol je charakterizuje ve znaku?

Lippe – znak je růže, Rýnsko – řeka Rýn a Vesfálsko – kůň.

8) Čeho je oslavou „Schützenfest“?

Je to festival ve střelbě, typický bohatými průvody v uniformách se zbraněmi.

9) Čím a ve spojitosti s kterým autorem dobrodružných románů je známé městečko Elspe?

Festivalem, kde se venku promítají filmy od Karla Maye

10) Jak se stalo, že je spolková země Severní Porýní-Vestfálsko tak multikulturní?

Kvůli těžbě uhlí, zpracování oceli a pracovní síle, která sem přijela z mnoha zemí.