Řešení prvního zadání (1. 3. až 7. 3. 2021)

V rámci kurzu A3V Výpravy za poznáním jsme díky exkurzím zavítali do různých organizací a podniků v Plzni a blízkém okolí. Mohli jsme tak přímo u zdroje poznat, jak fungují, čím se zabývají nebo co vyrábějí a jak jsou prospěšné i čím jsou zajímavé. V posledním období, kdy jsme ještě mohli exkurze absolvovat, jsme se zaměřili na ty, které nám pomáhají, zachraňují nás a starají se o naše bezpečí… První soutěžní zadání Akademické 12 bude zároveň i takovou malou poctou pomáhajícím profesím, které jsou v současném náročném období pro nás všechny důležitější víc, než kdy jindy.

1) 11. února, jsme si připomněli Evropský den tísňové linky 112. V České republice funguje č. 112 spolu s národními čísly tísňového volání (155, 158, 150). Víte, kam se vlastně dovoláte, když v nouzi vytočíte č. 112?

Rozhodnutím vlády ČR byl k příjmu tísňového volání na lince 112 určen Hasičský záchranný sbor ČR.

2) Při hromadném neštěstí (= více než 5 zraněných lidí) se obvykle používá jednoduché třídění, aby se pacienti rozdělili na ty, kteří potřebují urgentní pomoc a okamžitý transport do nemocnice a na osoby s méně závažnými zraněními. V Česku se používá systém vycházející z modelu START, podle kterého se zranění rozdělí do 4 skupiny s odpovídajícím barevným označením.

Jaké barvy se pro označení zraněných používají a co daná barva o pacientovi a jeho stavu vypovídá?

červená = neodkladná pomoc a přednostní transport
žlutá = neodkladná první pomoc a transport po červené
zelená = samostatný odchod z místa nehody (popř. s pomocí druhých)
černá= nelze pomoci, smrt

3) V některých případech je při zásahu ZZS třeba nasadit vrtulník. V Plzeňském kraji je letecká záchranná služba provozována Armádou ČR (vojenský útvar 4128 Líně) a používá době vrtulník W-3 A Sokol. Pro vrtulníky LZS je vžitý volací znak v podobě chlapeckého jména a čísla, které odpovídá pořadí vzniku příslušné stanice.

Jak zní volací znak (vč. čísla) a všeobecně rozšířené označení vrtulníku letecké záchranné služby v Plzeňském kraji?

Kryštof 07

4) Při návštěvě požární stanice Košutka jsme se na chvíli ocitli v polygonu – v místnosti, ve které se simuluje záchranná akce a ve které hasiči min. 4x ročně trénují zásah s dýchacím přístrojem. Krátce (opravdu velmi krátce) jsme se stejně jako oni ocitli ve tmě, slyšeli jsme křik lidí i jiný hluk, všude nepříjemný kouř… A právě kvůli dýchacímu přístroji a dobré těsnosti masky se hasiči musí držet jednoho základního pravidla, které se týká jejich zevnějšku.

Hasičům není povolen plnovous.

5) Hasič – nováček nejprve prochází základním výcvikem ve školním a výcvikovém středisku, které se nachází poblíž Plzně, ve městě, které je vzdálené asi 40 km. Víte, ve kterém?

Zbiroh

6) První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je tenhle: poslechnout… K čemu slouží?

Požární poplach. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

(nemůžete-li si signál poslechnout, jde o přerušovaný tón po dobu 60 sekund, přesněji 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón…)

7) Transfúzní oddělení FN Plzeň patří mezi 7 největších v ČR, navíc je krizovým centrem a musí mít příslušné zásoby krve. Proto vítá dárce, kterým se může stát zdravý člověk na základě svobodného rozhodnutí splňující další podmínky. Pokud jde o věkové omezení (které ale neplatí pro autoodběry), může krev darovat člověk ve věku 18-65 let. Nejpozději v jakém věku můžete darovat krev poprvé, tedy jako prvodárce?

Jako prvodárce nejpozději v 60 letech.

8) Vlastní odběr krve probíhá na odběrovém křesle za pečlivého dohledu sestry – odběr provádí speciálně vyškolená zdravotní sestra. Veškerý používaný materiál je jednorázový, tzn. je použitý pouze pro jednoho dárce. Samotný odběr trvá zhruba 8-12 min. Jaké množství krve je během něj dárci odebráno?

450 ml

9) Při exkurzi u Policie ČR s psovodem a povídali si o výcviku služebních psů. Asi tušíte, že jedněmi z nejznámějších a nejpočetnějších služebních plemen jsou němečtí ovčáci. Služební psi bývají často cvičeni v jiných zemích, než v jakých jsou pak nasazeni, což vede k tomu, že třeba američtí psi slyší na povely v jiném jazyce. Česko patří dlouhodobě mezi země známé kvalitním výcvikem služebních psů a PČR má svoje chovné stanice. V jakém městě se v současnosti odchovávají „policejní“ psi?

Domažlice

10) Vyhledávání pachové stopy je pro psa vyčerpávající a při akci je pes na vodítku. Jak dlouho vydrží pachová stopa, ovlivňuje počasí i prostředí, např. mráz pachovou stopu konzervuje. Když se odebírá pachová stopa osoby, používá se k tomu speciální tkanina, která pach dobře zachytí a uchová – pachové stopy se pak uchovávají ve sterilních sklenicích jako pachové konzervy. O jakou tkaninu jde?

Aratex