Řešení pátého zadání (29. 3. až 4. 4. 2021)

S pátým a posledním březnovým zadáním se vydáme na různá místa v Plzni a blízkém okolí. Otázky, které si pro vás připravil Jan Hajšman, lektor kurzu A3V Příběhy plzeňských míst, vás zavedou k historii Plzeňska a při pátrání po odpovědích se vám naše město možná ukáže z trochu jiného úhlu. Abychom vám bádání malinko usnadnili, připravili jsme pár tipů, které vás ke správným odpovědím nasměrují.

1) Jaký český král a kdy vystoupil na plzeňský kopec Chlum? Stalo se tak během jeho návštěvy Plzně, při které také doporučil měšťanům výstavbu budovy kasáren, která stávala v centru města až do roku 1969.

František I. (císař František I. Rakouský) roku 1820

2) Jak se jmenoval poslední plzeňský kat, kde bydlel a jaké bylo jeho hlavní povolání?

Matěj Kaiser, bydlel v Doubravce čp. 12, v Pohodnici a byl to pohodný (ras, drnomistr)

3) V polesí Zábělá stávala ve středověku vesnice, jejíž zbytky jsou na povrchu dosud patrné. V nedávné době ji zkoumali archeologové. Kdy a jak vesnice podle jejich zjištění zanikla?

Zanikla násilným způsobem (byla vypálena) v 15. století, pravděpodobně za husitských válek.

4) Kromě zemědělství se obyvatelé vsi v Zábělé živili ještě jinou činností. Jakou?

Dobýváním a zpracováním železné rudy (hornictvím a hutnictvím) 

5) V minerálních závodech se nestáčely minerálky do lahví, jak by se snad mohlo zdát, ale těžily a zpracovávaly se vitriolové břidlice. Kde se nacházel a jak se jmenoval největší minerální závod na dnešním území města Plzně?

U Božkova v údolí Kristýnov (Buková) a jmenoval se Sv. František Serafinský  (2 body)

6) Ve starém Bolevci, na návsi a pod ní, najdeme čtyři kamenné sloupy, které se nazývají „boží muka“. Která z nich jsou nejstarší, jak se nazývají a s jakým zámkem v okolí Plzně je pověsti spojují?

Gryspekovská (z roku 1606), se zámkem Kaceřov

7) Jak pravděpodobně vznikl název plzeňské části Košutka?

Pravděpodobně podle peněz vydaných v Uhrách Lajosem Kossuthem (=košutovky), za které si plzeňský měšťan M. Kestřánek pořídil statek (=Košutka, Košutovka)

8) Jak se jmenují 2 studánky v lese mezi Plzní a Radčicemi a která z nich je momentálně vyschlá?

Viktorka a Čumperka – ta je vyschlá

9) Pozůstatky čeho naleznete v místě zvaném „v Šajbech“ v lesíku mezi Sylvánem a Radčicemi a proč?

Pozůstatky bývalé střelnice