Řešení třetího zadání (15. 3. až 21. 3. 2021)

Další, v pořadí již třetí zadání Akademické dvanáctky vychází z kurzu A3V (Ne)známé osobnosti, které ovlivnily životy Plzeňanů, a věnuje právě jedné z významných osobností, které zasáhly do plzeňského dění. Otázky se budou točit kolem postavy Hynka Pally, který Plzeň svou přítomností a dílem velmi ovlivnil, a to převážně v oblasti kultury a sportu. Věděli byste jak na ně odpovědět?

Nápovědu můžete najít ve videozáznamu přednášky PhDr. Dagmar Hudecové, lektorky zmíněného kurzu Akademie třetího věku. Videoprogram můžete zhlédnout od 15. 3. (od 15:00 hod.) na TOTEMovém YouTube kanále, ale čerpat můžete samozřejmě i z jiných zdrojů.

1) Kdo byl Hynek Palla?

  • učitel zpěvu a tělocviku
  • náčelník plzeňského Sokola
  • sbormistr Hlaholu
  • dirigent Filharmonického spolku
  • sběratel lidových písní
  • hudební skladatel, kritik a publicista
  • organizátor hudebního života

2) Jaké řemeslo měl Hynek Palla převzít po svém otci?

Hodinář

3) Kdo je Jan Krejčí a jaký význam měl pro rozvoj Hynka Pally?

rodák z Klatov, profesor, mineralog a geolog, správce sbírek muzea, poslanec Českého zemského sněmu; doporučil otci H. Pally, aby ho dal na studia

4) Jak se jmenovaly manželky Hynka Pally a kolik dětí se z těchto svazků dohromady narodilo?

Juliana Pechová a Josefina Svobodová, celkem 11 dětí

5) Jaký významný sbor vedl a jaké těleso dirigoval?

Hlahol a Filharmonický spolek

6) V jakém plzeňském tělovýchovném spolku Hynek Palla působil a v jaké funkci?

Jako náčelník v Sokole

7) Co obsahovala Pallova sbírka a z které oblasti pochází její převážná část?

Písně, ze severního Plzeňska

8) Jaké ocenění Hynek Palla získal?

Státní zlatá medaile pro umění a vědu